Ordinul Comun nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

În vigoare de la 21 mai 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 21 mai 2020. Formă aplicabilă la 22 mai 2020.
Nr. 1.942/979/819
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății

În temeiul art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin.
(4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și
completările ulterioare, al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:
(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 “Anexa angajator” și nr. 1.2 “Anexa
asigurat” la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Anexa nr. 1.1 “Anexa angajator” și anexa nr. 1.2 “Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).
(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.
(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.
Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice
prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9), art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 151 alin. (5)
și (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere
la distanță.
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2020.

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care
funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice, Vasile-Florin Cîțu
p. Ministrul muncii și protecției sociale,Ion Alin Dan Ignat,secretar de stat
Ministrul sănătății,Nelu Tătaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*